• MECHANIKA ENERGETYKA AUTOMATYKA FORMY WÓZKI WIDŁOWE TRANSPORT ZAOPATRZENIE

  • MECHANIKA ENERGETYKA AUTOMATYKA FORMY WÓZKI WIDŁOWE TRANSPORT ZAOPATRZENIE

  • MECHANIKA ENERGETYKA AUTOMATYKA FORMY WÓZKI WIDŁOWE TRANSPORT ZAOPATRZENIE

  • MECHANIKA ENERGETYKA AUTOMATYKA FORMY WÓZKI WIDŁOWE TRANSPORT ZAOPATRZENIE

Firma ukierunkowana jest w swojej działalności na zaspokojenie wszelkich potrzeb klientów z różnych gałęzi przemysłu (ceramicznego szczególnie) na terenie całego kraju.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w działalności usługowej dla zakładów przemysłu ceramicznego.
W skład Ceramiki Serwis wchodzą działy:
  • transportu
  • automatyczno-elektryczny
  • mechaniczny
  • energetyczny
  • form i części zamiennych
  • zaopatrzeniaWartość zadania: 249.230,60zł
Dofinansowanie w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 182.074,72zł

Wartość zadania: 236.610,00 zł
Dofinansowanie w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 224.350,00zł