• MECHANIKA ENERGETYKA AUTOMATYKA FORMY WÓZKI WIDŁOWE TRANSPORT ZAOPATRZENIE

 • MECHANIKA ENERGETYKA AUTOMATYKA FORMY WÓZKI WIDŁOWE TRANSPORT ZAOPATRZENIE

 • MECHANIKA ENERGETYKA AUTOMATYKA FORMY WÓZKI WIDŁOWE TRANSPORT ZAOPATRZENIE

Elektro-automatyka

 • Montaż, remonty i naprawy urządzeń elektrycznych
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych:
  • siły, światła, automatyki, sterowania i sygnalizacji
  • odgromowych i uziemiających
  • linie kablowe, głowice kablowe, złącza kablowe
 • Budowa szaf sterowniczych, rozdzielczych i zasilających do instalowanych urządzeń
 • Kompensacja mocy biernej odbiorników energii elektrycznej
 • Pomiary eksploatacyjne i ochronne urządzeń elektrycznych
 • Przezwajanie urządzeń:
  • silniki do 50 kW
  • transformatory elektrotechniczne
  • cewki elektromagnesów
  • elektrosprzęgła
  • spawarki
  • inne
 • Naprawy i remonty napędów typu motoreduktory, elektrosprzęgła
 • świadczenie usług technicznych dla przemysłowych i komunalnych odbiorców energii elektrycznej

ENERGETYKA:

 • Montaż i remonty instalacji:
  • wodnych (woda zimna, ciepła, cyrkulacja, woda zwrotna, obiegowo-chłodząca itp)
  • centralnego ogrzewania (nisko i wysoko parametrowych) wraz z odbiornikami (grzejniki, termy, nagrzewnice itp.)
  • sprężonego powietrza
  • gazowych (srednio- i niskociśnieniowych)
  • odpylania wraz z filtrami odpylającymi
  • sanitarnych i burzowych (do srednicy 300 mm)
  • technologicznych (leiwa, szkliwa itp.)
 • Remonty urządzeń energetycznych
  • pomp
  • sprężarek
 • Remonty i czyszczenia otwartych rowów burzowych i osadników

Kontakt:
Wydział Elektryczny
tel.: 44 736 33 13
e-mail: d.laskowski@ceramika-serwis.pl